ง 22101

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 (การออกแบบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ยินดีต้อนรับ สู่  Blog 

 Design and Technology by Kru Bie

 

 

ขอต้อนรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557

ได้หยุด และได้พักผ่อน หลายวัน  มาเริ่มต้นเรียนกันอย่างสดชื่นแจ่มใส มีสิ่งดี ๆ ที่ได้ทำกับครอบครัว มีเรื่องประทับใจมากมายมาเล่าให้ฟัง  Krubie ขอต้อนรับกลุ่มที่ 4 สำหรับการเรียนวิชา ง 22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  34 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) นักเรียนได้เรียน หน่วยการเรียนที่  1  เรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี  ไปแล้ว   krubie

มีการบ้าน   ให้นักเรียนเข้าไปสมัคร ID ที่  myreadyweb.com เพื่อไป สร้างเว็บไซต์  ของนักเรียน เลือกประเภททั่วไป  การศึกษา พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  ใส่รูปเขียนประวัติของตนเอง (ต้องเลือกเฉพาะ ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายน่ะค่ะ)แล้วให้  post  URL  เว็บไซต์  ของนักเรียน ตามคำแนะนำด้านล่าง

 

พร้อมหรือยังค่ะ !!!  สมัคร เว็บไซต์  กดลิงก์

 

http://www.myreadyweb.com/member/register/

 

ง่ายนิดเดียว  ขั้นตอนต่อไป  ให้นักเรียน เข้าไปดูและตอบรับใน Hot mail แล้วเข้าไปใน web krubie  หน้า ทักทาย  แล้ว เขียน post ชื่อ ….  นามสกุล …  ชั้น … เลขที่ ..  แล้ว Copy  URL

จาก web นักเรียนมาวางไว้  ท้ายชื่อ  แล้วตรวจสอบความถูกต้องข้อความและสามารถส่งข้อความได้สำเร็จหรือไม่  ????

 

 ตัวอย่าง  การ post ข้อความ และ web ของเพื่อนกลุ่ม  3

 

(นักเรียนที่ไม่เข้าใจให้ไปอ่านบทความวิธีทำ web อย่างง่ายของเพื่อนได้)

 

  ด.ช.วรรณรัตน์   บุญยัง  ห้อง ม. 2/10  เลขที่  4  

 

http://pc-game.myreadyweb.com/home 

 ด.ญ. นิสิตา   นุสุริยา  ห้อง ม. 2/10  เลขที่ 25

  http://nongpearlnw.myreadyweb.com/

 

ครูก็จะสามารถลิงก์เข้าไปตรวจ web แล้วให้คะแนน  10 คะแนน  ง่ายนิดเดียว

 

อย่าลืม !!!!  จด password ของตนเองไว้จะได้ทำต่อไป

 

 ขั้นตอนต่อไป   ( คะแนน  10 )

 

เรามาตกแต่งเว็บไซต์   ให้เริด….ไปเลย   !!!! 

 

วิธีออกแบบเว็บไซต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eh7uq2jRei8&feature=player_embedded

 

 

krubie หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการตกแต่ง Web ของตนเองน่ะคะ จะเขียนบทความอะไร หรือเพลง รูปภาพทำได้แต่อย่าลืม

เข้าไปอ่านเรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 ซึ่งได้ประกาศ และบังคับใช้

 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550   ที่นักเรียนควรต้องมารับรู้กันว่าทำอะไรผิด บ้างถึงจะ

ถูกกฎหมายนี้ลงโทษเอาได้ พวกเราจะได้ระวังตัวกัน ไม่เผลอไผลให้อารมณ์ พาไปจนทำผิด น่ะคะ!!!

>สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2555

   ได้หยุดฉลองปีใหม่ และได้พักผ่อน หลายวัน  มาเริ่มต้นเรียนกันอย่างสดชื่นแจ่มใส มีสิ่งดี ๆ ที่ได้ทำกับครอบครัว มีเรื่องประทับใจมากมายมาเล่าให้ฟัง  Krubie ขอต้อนรับกลุ่มที่ 4 สำหรับการเรียนวิชา ง 22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  34 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) นักเรียนได้เรียน หน่วยการเรียนที่  1  เรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี  ไปแล้ว   krubie

มีการบ้าน   ให้นักเรียนเข้าไปสมัคร ID ที่  myreadyweb.com เพื่อไป สร้างเว็บไซต์  ของนักเรียน เลือกประเภททั่วไป  การศึกษา พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  ใส่รูปเขียนประวัติของตนเอง (ต้องเลือกเฉพาะ ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายน่ะค่ะ)แล้วให้  post  URL  เว็บไซต์  ของนักเรียน ตามคำแนะนำด้านล่าง

 

พร้อมหรือยังค่ะ !!!  สมัคร เว็บไซต์  กดลิงก์

 

http://www.myreadyweb.com/member/register/

 

ง่ายนิดเดียว  ขั้นตอนต่อไป  ให้นักเรียน เข้าไปดูและตอบรับใน Hot mail แล้วเข้าไปใน web krubie  หน้า ทักทาย  แล้ว เขียน post ชื่อ ….  นามสกุล …  ชั้น … เลขที่ ..  แล้ว Copy  URL

จาก web นักเรียนมาวางไว้  ท้ายชื่อ  แล้วตรวจสอบความถูกต้องข้อความและสามารถส่งข้อความได้สำเร็จหรือไม่  ????

 

 ตัวอย่าง  การ post ข้อความ และ web ของเพื่อนกลุ่ม  3

 

(นักเรียนที่ไม่เข้าใจให้ไปอ่านบทความวิธีทำ web อย่างง่ายของเพื่อนได้)

 

  ด.ช.วรรณรัตน์   บุญยัง  ห้อง ม. 2/10  เลขที่  4  

 

http://pc-game.myreadyweb.com/home 

 ด.ญ. นิสิตา   นุสุริยา  ห้อง ม. 2/10  เลขที่ 25

  http://nongpearlnw.myreadyweb.com/

 

ครูก็จะสามารถลิงก์เข้าไปตรวจ web แล้วให้คะแนน  10 คะแนน  ง่ายนิดเดียว

 

อย่าลืม !!!!  จด password ของตนเองไว้จะได้ทำต่อไป

 

 ขั้นตอนต่อไป   ( คะแนน  10 )

 

เรามาตกแต่งเว็บไซต์   ให้เริด….ไปเลย   !!!! 

 

วิธีออกแบบเว็บไซต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eh7uq2jRei8&feature=player_embedded

 

 

krubie หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการตกแต่ง Web ของตนเองน่ะคะ จะเขียนบทความอะไร หรือเพลง รูปภาพทำได้แต่อย่าลืม

เข้าไปอ่านเรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 ซึ่งได้ประกาศ และบังคับใช้

 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550   ที่นักเรียนควรต้องมารับรู้กันว่าทำอะไรผิด บ้างถึงจะ

ถูกกฎหมายนี้ลงโทษเอาได้ พวกเราจะได้ระวังตัวกัน ไม่เผลอไผลให้อารมณ์ พาไปจนทำผิด น่ะคะ!!!

 

Krubie จะถอดความโดยสรุปเลยนะค่ะ ขอใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ๆ ว่าทำอะไรผิดแล้วจะโดนลงโทษบ้าง

 

1.  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป … เจอ คุก 6 เดือน
2.  แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คน อื่นรู้ … เจอคุกไม่ 1 ปี
3.  ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของ เขา … เจอคุกไม่เกิน 2 ปี
4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเรา ไปดักจับข้อมูลของเขา … เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
5.  ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมมันซะ งั้น … เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เรายิง packet หรือ message หรือ
virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (มากมาย ) เข้าไปก่อกวน จนระบบเขาเสียหาย เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
7.  เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัวเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ … เจอปรับไม่ เกิน  หนึ่งแสนบาท
8.  ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้หนัก เจอคุก 10 ปีขึ้นไป
9.  ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ … เจอคุกไม่เกิน 1 ปี เหมือนกัน
10.   ภาพโป๊, โกหก, เบนโล, ท้าทายอำนาจรัฐ     โดน … เจอคุกไม่ เกิน 5 ปี น่ะจ๊ะ
 

อ่านข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ทั้งหมด คลิก

 

http://www.yenta4.com/law

14/12/12

 

สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน

    ครูได้นำผลงาน Web  ของเพื่อน ๆ มาให้ชมได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก  บางคนแก้ไขข้อมูล ให้ Post แสดงความคิดเห็นบอกรายละเอียดพร้อม

ชื่อนักเรียน  ชั้น และเลขที่ด้วยน่ะค่ะ   หลายคนอยากชมผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดครูได้นำมาเป็นตัวอย่าง ( กดลิงก์ได้เลย )

 

ห้อง ม. 2/10  เลขที่  4  ด.ช.วรรณรัตน์   บุญยัง 

  

http://pc-game.myreadyweb.com/home 

 

ผลงานดีเยี่ยม

 

 

และมีหลายห้องเรียนที่คาบเรียนตรงกับวันหยุด และกิจกรรม ต้องงดการเรียนบ่อย ๆ ทำให้เรียนไม่ทันห้องอื่น ให้นักเรียนเข้ามาดูข้อมูล ข่าวสารใน Web  Krubie จะได้ไม่ตกข่าว ครูจะ  Update  ข้อมูล วันนี้ครูได้นำใบงานมา  post  ไว้ให้นักเรียนได้มาศึกษาด้วยตนเองเพราะในวันที่  26-29  ธันวาคม 2554  ก็จะต้องสอบกลางภาคแล้ว  นักเรียนทุกคนจะต้องส่ง โครงงาน  และ แฟ้มสะสมผลงาน  ภายในวันที่  22  ธันวาคม  2554 ได้ยินเสียงบ่นจากนักเรียนหลายคนทาง  Facebook  การบ้านมากมาย   ครูเป็นกำลังใจให้ทุกคน การเรียนนั้นเหนื่อยยาก  ต้องลำบากอย่าท้อถอย ปลายทางที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม  สู้ ๆ ๆ  น่ะจ๊ะ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องโครงงาน

 

ใบงานหน่วยการเรียนที่ 6. 3 เรื่อง โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  เรื่องแฟ้มสะสมผลงาน

 

ใบงานหน่วยการเรียนที่ 6.4 เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 

0_ 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0

 

 

12/12/12

สวัสดีค่ะ

      หลังจากได้ไปเข้าค่ายพักแรม เนตรนารี  –  ลูกเสือ  ประจำปี ๒๕๕๔  ในวันที่   ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ไปแล้ว  และนักเรียนได้หยุด พักหายเหนื่อยแล้ว  Krubie

ได้ตรวจผลงาน เว็บไชต์ของนักเรียนทั้งหมด บางคนไม่เขียนชื่อ( ห้อง ๗ และ ๘)  และไม่สามารถเข้าไปดูผลงานได้ ให้ติดต่อครูด่วน โดย post ชื่อ  นามสกุล  ชั้น  เลขที่  และ ชื่อURL web มาที่ Web Krubie  หลายคนคงอยากชมผลงานของเพื่อน ๆ ครูได้นำมาเผยแพร่ให้ได้ชื่นชมผลงาน และขอคำแนะนำจากเพื่อนได้ดังต่อไปนี้ ( กดลิงก์ได้เลย )

 

กลุ่มที่ ๑

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑

 

เลขที่  1  ด.ญ.ชัญญา   สุวรรณา    http://www.dutchmillchanya.myreadyweb.com

เลขที่  2  ด.ช.กิติทัต   ไกรศรีพันธุ์  http://pondwhiteofdark.myreadyweb.com/

เลขที่  3  ด.ญ. วิรากานต์   ทัฬหวัฒน์  http://cckun.myreadyweb.com/ 

เลขที่  4  ด.ช.ธณวัฒน์   ตระกูลพุทธรักษา   http://tanawatza.myreadyweb.com/

เลขที่  5  ด.ญ.วณัฐชยา  วณีสอน   http://www.spywanatchaya.myreadyweb.com/

เลขที่  6  ด.ช.ศุภกรโคตะ  วาตะ http://bbxerkota.myreadyweb.com/

เลขที่  7  ด.ญ.ศศิญา   เจริญยิ่ง   http://sasiya.myreadyweb.com/ 

เลขที่  8  ด.ช.อัครพล   ปรีชารักษ์ http://akarapon.myreadyweb.com/

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒

เลขที่  9  ด.ญ.ณัฎฐณิชา   อาจหาญ   http://nuttanichaartharn.myreadyweb.com/

เลขที่  10 ด.ช.ชูสินธ์   ปิ่นทองพั นธ์  http://choosinyep.myreadyweb.com/

เลขที่  11  ด.ญ. ณัฐนิชา   เม่นบางพึ่ง http://———.myreadyweb.com/

 เลขที่  12  ด.ช.นันทนัช   สิงตะนะ http://hantanant.myreadyweb.com/

เลขที่  13   ด.ญ. นัฐริชา ตาคำ  http://nuttarichar.myreadyweb.com/

เลขที่ 14 ด.ญ.สุรีย์ลักษณ์   สุพรรรณ   http://minmeen.myreadyweb.com/

เลขที่  15  ด.ช.นาธาร   ลาภคงอนันต์   http://natan555.myreadyweb.com/webboard

เลขที่  16 ด.ญ.อิสรีย์   โค้วอินทร์ http://———–.myreadyweb.com/

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๙

 

เลขที่  17  ด.ช.จิรพัฒน์   กิจจานุกิจ    http://——–.myreadyweb.com/

เลขที่  18  ด.ช.ณฐชน  รินแก้ว   http://tetekakaboy.myreadyweb.com/

เลขที่  19  ด.ญ.นฤสรณ์  นฤมิตาภา   http://naruesorn.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  20  ด.ช.นภภูมิ  สังขมณี   http://Dyperus.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  21  ด.ญ. ขวัญมนัส  วรรณภูติ  http://himekasisne.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  22  ด.ญ.เพชรรัตน์  อุดมวิเศษ    http://mintpetcharat.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่  23  ด.ญ.  จีระภรณ์   เขตรแวงควง   http://maewjeeraporn.myreadyweb.com/

เลขที่  24  ด.ช. นิติพล  มูลวิจิตร  http://tonynitipon.myreadyweb.com/

เลขที่  25 ด.ญ. ณัฐกาญจน์  ตันนรา http://gra-jeeap.myreadyweb.com/

เลขที่  26 ด.ญ วาสนา   ผุลละศิริ http://wasana-chair.myreadyweb.com/

เลขที่  27 ด.ญ.พรกนก  เกีรยรติยศปัญญา http://pornkanok.myreadyweb.com/

เลขที่  28 ด.ช.เจนวิทย์  ใจกว้าง http://jenwit.myreadyweb.com/

เลขที่ 29  ด.ญ.จุฑารัตน์   อ่อนศรี http://bellaknowledge.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่ 30  ด.ญ.ณัชชา  งามเสงี่ยม     http://stampnutcha.myreadyweb.com/

เลขที่  31  ด.ญ. อภิชญา   วัฒนวรรณกุล http://dreamapichaya.myreadyweb.com/

เลขที่  32 ด.ช.สุรฉันท์ เหลี่ยววงค์ภูธร   http://smile.myreadyweb.com/ ผลงานดีด่น

เลขที่  33 ด.ช.ศุภสวัสดิ์  รินคำ   http://flookcheers.myreadyweb.com/

เลขที่ 34 ด.ช.ฉัตริน  มณีเฑียร     http://techno-yrc.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

กลุ่มที่  ๒

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๓

เลขที่  1  ด.ช.พีรดนย์   จรรย์กุลเจริญ   http://——–.myreadyweb.com/

เลขที่  2 ด.ญ.สุกัลยา   สมการ http://sukalaya.myreadyweb.com/

เลขที่  3  ด.ญ.ทิพย์สุดา   สายบุญผาง    http://tipsuda.myreadyweb.com/

เลขที่  4   ด.ญ.ศศิธร  รอดบุญเรือง  http://secret-sin.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  5 ด.ช.กานต์  กานิล   http://garnganil.myreadyweb.com/

เลขที่  6  ด.ญ.อัญธิดา  บุญมี http://aunder.myreadyweb.com/

เลขที่  7  ด.ญอัจฉราภรณ์  โพธิ์ทอง  http://acharaporn-olives.myreadyweb.com/

เลขที่  8  ด.ช.เกรียงไกร  อินต๊ะริด http://frank43969.myreadyweb.com/

เลขที่  9  ด.ช.นิติรัฐ   จันทร์ศิริ   http://raggaeknight.myreadyweb.com/

เลขที่  10   ด.ญ.นลินธารา  อุดมบุตร  http://popcar.myreadyweb.com/

เลขที่  11    ด.ช.ศศิพงษ์  ชันมณี  http://bestaryou.myreadyweb.com/

เลขที่  12  ด.ญ.อัจฉจริยา  สิทธิแก้ว   http://booksworm.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๔

 

 เลขที่ 13    ด.ญ. วรินทร   ยอดเรือน   http://aommizzcrezy.myreadyweb.com/

เลขที่ 14  ด.ช. ณัฐสิษฐ์   สุขประเสริฐ  http://pcgamedownload.myreadyweb.com/gallery

เลขที่ 15    ด.ช. ปรัชญามาศ  นามคง    http://www. —–.myreadyweb.com

เลขที่ 16    ด.ญ.วริศรา  นรินทร์     http://janeukulele.myreadyweb.com/

เลขที่ 17    ด.ช.ภีมวัจน์   ประพฤติ      http://pemawatlnw.myreadyweb.com/

เลขที่  18  ด.ช. นคเรศ   จอมปินทอง    http://www.Nakarade.myreadyweb.com

เลขที่  19  ด.ช. ภูเบศ   อินทนนท์    http://Choke-Pubest.myreadyweb.com/

เลขที่  20  ด.ญ. พจนารถ  ดนตรีไทย  http://annypoyty.myreadyweb.com

เลขที่  21  ด.ช. ชนบท   ปทุมวัน    http://www.——–.myreadyweb.com

เลขที่  22  ด.ช. ตันติกร  อินปันกุล    http://www.nongfirst.myreadyweb.com

เลขที่  23  ด.ช. กชกร  ฝั้นแบน  http://annahaha.myreadyweb.com/contact

เลขที่  24  ด.ช. ณัฐกานต์  ประเสริฐศรี   http://princecmtc.myreadyweb.com/

 

 กลุ่มที่  ๓

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๕

เลขที่  1  ด.ช. จาตุรงค์   ญาณะวงษา   http://gangjangna.myreadyweb.com/

เลขที่  2 ด.ญ.ธัญญลักษณ์   เข็มทอง http://khem205.myreadyweb.com/

เลขที่  3  ด.ช.วินไทย   บู่หลู่   http://www.crowszero.myreadyweb.com/

เลขที่  4   ด.ช.ชิษณุพงศ์   ชัยมงคล http://besttest.myreadyweb.com/

เลขที่  5   ด.ช.กฤษฎา  สมวงศ์  http://gongnong.myreadyweb.com/

เลขที่  6   ด.ช.ปฐมพงศ์ นันทะเรือน http://flook205.myreadyweb.com/

เลขที่  7   ด.ญ.ปิยะธิดา  ธาตุอินจันทร์   http://pam19205.myreadyweb.com/

เลขที่  8   ด.ญ.จิตรา  สมศักดิ์  http://ingny.myreadyweb.com/

เลขที่  9   ด.ญ.วริศรา   เพชรสกุล  http://punparn.myreadyweb.com/

เลขที่  10   ด.ช.ปริญญภัฎ  ตายะ  http://parinyaphat.myreadyweb.com/

เลขที่  11   ด.ช.โชติชญาน์   อุตตะมะ  http://nonhothot.myreadyweb.com/

เลขที่  12   ด.ช.พีระศักดิ์  พงค์ดา  http://papiyong.myreadyweb.com/

เลขที่  13   ด.ญ.ปรัชญามาศ   แก้วมูลเมือง   http://faibeomjpm.myreadyweb.com/ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๖

เลขที่  14  ด.ญ. รุ่งวารี    คำตุ้ย   http://baituey206.myreadyweb.com/

เลขที่  15 ด.ญ.ศิรภัสสร  คุณาทรพงษ์   http://bluehuat.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  16  ด.ช.ชัชฐคง   วงศ์สัตสถาพร   http://chuttakong.myreadyweb.com/

เลขที่  17   ด.ญ.จิรภิญญา  ชัยยะ  http://jammy.myreadyweb.com/

เลขที่  18   ด.ช.ธิติ   ครุฑอุดทา  http://ikerkska.myreadyweb.com/

เลขที่  19   ด.ญ. ธัญญาเรศ   ปินตา  http://artbing.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่  20   ด.ญ.โยษิตา   บุตรดี http://yoyeabaybay.myreadyweb.com/

เลขที่  21   ด.ช.ธนวัฒน์  วงค์ไชย  http://mrbtw.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่  22   ด.ญ.จิรวัฒน์   มีบุญ  http://jmrb2mz.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่  23    ด.ช.ธนกร   แก้วชุ่ม  http://brighttanakorn.myreadyweb.com/

เลขที่  24    ด.ช.อานันท์   จิณารักษ์. http://propsets.myreadyweb.com/

เลขที่  25   ด.ญ.ณัฐนรี   ลักษณะกิจ  http://nattynatnaree.myreadyweb.com/

เลขที่  26   ด.ญ.ยุพาวดี   วรรณผา  http://…….myreadyweb.com/

กลุ่มที่  ๔

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๗

 

 เลขที่  1   ด.ช.ไตรภพ    ตานะ    http://oatza.myreadyweb.com/ 

 เลขที่  2   ด.ช.ปฎิญญา  สีสัตตา   http://copypatinya.myreadyweb.com/

 เลขที่  3   ด.ช.จิรเดช  ขุนมนตรี  http://jiradajja.myreadyweb.com/

 เลขที่  4  ด.ญ.นภัสวรรณ   พิชัย  http://fah.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

 เลขที่  5   ด.ช.มนัสวี  รัตนะ   http://fronk.myreadyweb.com/

 เลขที่  6   ด.ญ. เจนจิรา   คล้ายพงษ์    http://moma.myreadyweb.com/

เลขที่ 7  ด.ช.กฤติกานต์  จันดา  http://golffirstline.myreadyweb.com/

 เลขที่  8  ด.ช.ธีรเกียรติ์  ทองมี   http://niceza555.myreadyweb.com/

 เลขที่  9   ด.ญ.มัลลิกา   คมอ่อน  http://bee-potty.myreadyweb.com/

 เลขที่  10   ด.ญ. ปานธิดา   คำมาลัย  http://wandoraemon.myreadyweb.com/

เลขที่ 11 ศุภิสรา  มุ่งหมาย   http://kookkaikookkai.myreadyweb.com/

เลขที่ 12 พิสิษฐ์   รังทะษี  http://nucard.myreadyweb.com/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๘

เลขที่ 13 ด.ช.พงศ์พัฒน์  พลสยาม  http://park-fc.myreadyweb.com/

 เลขที่  14   ด.ช.วัสนกร  ฮอพานิชวัฒน์   http://watmark.myreadyweb.com/

 เลขที่  15   ด.ช.นิราวุธ   ชัยวิทย์ http://hopinlife.myreadyweb.com/

 เลขที่  16  ด.ญ.เกษมณี   ยารังษี http://——–.myreadyweb.com/

 เลขที่  17   ด.ช.ทัพไทย   ทะลือชัย  http://ne25scoutthailand.myreadyweb.com/

 เลขที่  18   ด.ญ. วิภาวรรณ  แซ่จ๋าว   http://Ilovemydop.myreadyweb.com/

เลขที่  19   ด.ช.พีระกานต์   ศริวิชัย  http://kornacup.myreadyweb.com/

 เลขที่  20   ด.ช.ศุภวัฒน์   ขันตี   http://kornacup.myreadyweb.com/

 เลขที่  21   ด.ช.จิรเมฆ   รอดวินิจ  http://—–.myreadyweb.com/

 เลขที่  22  ด.ช.ฐิติสรร   วิชระอรุณวงษ์ http://thitisan.myreadyweb.com/

 เลขที่  23   ด.ช.รัฐกานต์   จันทร์ต๊ะคัด   http://——.myreadyweb.com/

 เลขที่  24   ด.ญ. กัลยรัตน์   กันยาโน  http://cskimosupfire.myreadyweb.com/

 เลขที่  25   ด.ญ. อัญชนา   สุวรรณ  http://prainwanzy.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

 

กลุ่มที่  ๕

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑๐

เลขที่  1  ด.ญ.วาศินีย์   โตมี   http://beam.myreadyweb.com/

เลขที่  2  ด.ช.ชยุตม์   พลสยม  http://aoaomguru.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่  3  ด.ช.ทรงพร   เตมีศักดิ์  http://mewgii-songporn.myreadyweb.com/

เลขที่  4  ด.ช.วรรณรัตน์   บุญยัง   http://pc-game.myreadyweb.com/home ผลงานดีเด่น

เลขที่  5  ด.ช.วัชรพงศ์   จันทร์อินทร์ http://———.myreadyweb.com/

เลขที่  6  ด.ญ.ณภัทร  สัตตธารา  http://noei44026.myreadyweb.com/.

เลขที่  7  ด.ช.ธนภัทร  ครองยุทธ   http://putterx44030.myreadyweb.com/

เลขที่  8  ด.ญ.นภาดล   สิทธิจินดา  http://tong251.myreadyweb.com/

เลขที่  9  ด.ญ.ภัชชญา   ช่วยตรึกตรอง http://spyprincess.myreadyweb.com/

เลขที่  10  ด.ญ.อมิตา   ปุยบัณฑิต   http://atangmo.myreadyweb.com/

เลขที่  11  ด.ญ.ศกุนตลา   จันทร์แสนตอ  http://earthkyy.myreadyweb.com/

เลขที่  12  ด.ญ.กานติมา   ปิ่นทิพย์   http://araiaomsin.myreadyweb.com/

เลขที่  13  ด.ญ.วราภรณ์   กันธหล้า   http://waraphondesign.myreadyweb.com/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑๑

เลขที่  14  ด.ญ.เพชรา   ปัญมือ http://bookworm.myreadyweb.com/

เลขที่  15  ด.ญ.จิราวดี   อุ่นเรือน  http://gifpink.myreadyweb.com/

เลขที่  16  ด.ญ.สธรี   ย่างไพบูลย์  http://francepucca.myreadyweb.com/

เลขที่  17  ด.ช.กฤษฏา  เงาแก้ว  http://flukeyfriendly.myreadyweb.com/

เลขที่  18  ด.ช.ธนกฤต   สะดับ   http://lovelysmile.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่  19  ด.ญ. ชลธิชา   ทาคำฟู  http://freedomcomindy.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่ 20   ด.ช. กิตติ   สมมาลัย   http://yerbb.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่ 21    ด.ญ. พัชรพร    ก้อนแก้ว      http://kyumin137.myreadyweb.com/ ผลงานดีเด่น

เลขที่ 22   ด.ญ. ณิชกุล   บุญยศยิ่ง      http://……….myreadyweb.com/

เลขที่ 23   ด.ช. ธนพล   สืบตระกูล     http://pondtnp.myreadyweb.com/

เลขที่ 24   ด.ญ. ฐาปณี   ดีปุ๊ด      http://myminemild.myreadyweb.com/

เลขที่ 25   ด.ญ. นิสิตา   นุสุริยา    http://nongpearlnw.myreadyweb.com/  ผลงานดีเด่น

เลขที่ 26   ด.ญ. ภัทราพร   แดงสด       http://vrcb2uty.myreadyweb.com/

มีหลายคนที่สมัครไว้แต่ยังไม่ดำเนินการเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมายให้รีบดำเนินการโดยเร็ว เพราะจะสอบกลางภาคแล้ว ครูเป็นห่วงจะทำไม่ทันน่ะค่ะ

เพราะจะมีการบ้านอีกหลายวิชา  ใกล้สอบแล้วและต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอีกด้วย

 

 

 

 

     

 

สวัสดีจ๊ะ

          ได้ไปทัศนศึกษาดูงาน  โครงการเรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2554   ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ( กู่คำหลวง )  เวียงกุมกาม  แล้วได้รับความรู้ และความ    สนุนสนาน เวลาช่างผ่านไปเร็วนัก หลังจากนั้นยังมีกิจกรรม แข่งขันกีฬาประจำคณะสี แต่ละสีกำลังฟิตซ้อมอย่างหนัก  ยังมี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี    กิจกรรมชุมนุมสัมพันธ์  เปิดบ้านบานเย็น  เดินวิ่งการกุศล  แข่งขันกีฬายุพราชเตรียมทหาร ฯลฯ  อย่าลืมเรื่องการเรียนน่ะค่ะเพราะไม่กี่สัปดาห์จะสอบปลายภาคแล้ว  นักเรียนที่เรียนวิชา ง 22101 กับ krubie ก็จะต้องไปเรียนกับครูท่านอื่น  นักเรียนหลายคนที่มีข้อสงสัยเรื่องการบ้านครูได้เขียนคำอธิบายไว้แล้ว  รายละเอียดมีดังนี้

1.  นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ไปสมัคร ID ที่  myreadyweb.com เพื่อไป สร้างเว็บไซต์  ของนักเรียน  และตกแต่ง เว็บไซต์พร้อมแจ้งชื่อมาให้ครูประเมิน แล้ว  ขั้นตอนต่อไป คือจับฉลากมอบหมายการเขียนบทความลงในเว็บไซต์ของตนเอง ใน

   บทเรียนที่  1  เรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี

   บทเรียนที่  2   เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี

   บทเรียนที่  3    เรื่องการออกบบและเทคโนโลยี

   บทเรียนที่  4    เรื่อง พลังงานหมุนเวียน

   บทเรียนที่  5     เรื่อง 4 Rกับการลดการใช้พลังงาน

2. ให้นักเรียนที่จับฉลากได้แต่ละเนื้อหา ไปดูรายละเอียดคำสั่ง ดังต่อไปนี้ (ด้านล่าง)

   บทเรียนที่  1  เรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี 

       ดูรายลเอียดใบงานที่  1.3

   บทเรียนที่  2   เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี  

       ดูรายละเอียดใบงานที่  2.3

   บทเรียนที่  3    เรื่องการออกบบและเทคโนโลยี 

       ดูรายละเอียดใบงานที่ 3.3

   บทเรียนที่  4    เรื่อง พลังงานหมุนเวียน  

       ดูรายละเอียดในงานที่  4.3

   บทเรียนที่  5     เรื่อง 4 Rกับการลดการใช้พลังงาน

       ดูรายละเอยีดใบงานที่ 5.3

3.  ค้นคว้าข้อมูลตามที่ครูได้มอบหมาย แล้วเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต์  พร้อมรูป ภาพ และ vedeo ( ถ้ามี ) Youtube พร้อม อ้างอิงที่มาเนื้อหา และรูปภาพ (บรรณาณุกรม) http://

4.  พิมพ์จัดทำคู่มือ ลงใน (  Microsoft  word )   การจัดทำ    เว็บไซต์ ตั้งแต่สมัคร  ตกแต่งเว็บไซต์  การเขียบนบทความ  เพื่อทำรายงานส่งครูด้วย (นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสมัคร  ตกแต่ง และเขียนบทความเนื้อหาเว็บไซต์ได้)

  5. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        กดลิงก์  วิชา  ง  22101 (ออกแบบ)

ใบงานที่  (1.3 / 2.3 / 3.3 / 4.3 / 5.3 /6.3 )                     

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ 

 นักเรียนได้เรียน ง 22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 (การออกแบบ)หน่วยการเรียนที่  1  เรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี  ไปแล้ว   krubie

มีการบ้าน   ให้นักเรียนเข้าไปสมัคร ID ที่  myreadyweb.com เพื่อไป สร้างเว็บไซต์  ของนักเรียน เลือกประเภททั่วไป  การศึกษา พร้อมตกแต่งให้

สวยงาม  ใส่รูปของตนเอง (ต้องเลือกเฉพาะ ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายน่ะค่ะ)แล้วให้  post  URL  เว็บไซต์  ของนักเรียน ส่งมาทางช่องใส่ความคิดเห็นด้านล่าง

หน้านี้น่ะค่ะ

 

พร้อมหรือยัง !!!  สมัคร เว็บไซต์  กดลิงก์

 

http://www.myreadyweb.com/member/register/

 

ง่ายนิดเดียว  ขั้นตอนต่อไป เรามาตกแต่งเว็บไซต์   ให้เริด….ไปเลย   !!!!

วิธีออกแบบเว็บไซต์ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eh7uq2jRei8&feature=player_embedded

 

 

(0_0) ( 0_0) ( 0_0)  ( 0_0)  (0_0) ( 0_0) ( 0_0) ( 0_0) ( 0_0) ( 0_0)  ( 0_0)

โลกอนาคต ปี 2019 ตามวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟต์

  ขัดแย้งกับวันสิ้นโลก 2012

 

 

ที่มา : Youtube

——————————————————————————-

 

ลีลาท่าเต้น Super Junior M  (Korea) 

 

 

ปัจจุบันมีศิลปินค่ายต่าง ๆ มีลีลาท่าเต้นประกอบเพลงที่สวยงาม  แปลก ๆ ๆ  ซึ่งมีส่วนทำให้แฟนเพลงประทับใจและชื่นชมนำมาเป็นแบบอย่างในการแสดง หลายคนคงอยากจะรู้ว่า ใครหนอเป็นคนแรกที่ออกแบบท่าเต้น ในการแสดงที่สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม   Krubie  มีคำตอบ

Martha Graham   นักออกแบบท่าเต้นระดับโลก

 

ภาพโลโก้ใหม่แปลกตาอีกแล้ว สำหรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ของเว็บเสิร์ชยอดนิยม Google ซึ่งในวันที่โลโก้ออกมาสู่สายตา

ประชาชนนั้นออกแบบโดย Ryan Woodward เป็นภาพ

แอนิเมชั่นที่ดูแล้วต้องบอกได้คำเดียวว่า คิดได้ยังไงเนี่ย

 มันเจ๋งมาก!!  และหลายคนคงจำได้สงสัยว่าเป็นวันอะไรกัน

วันนั้นก็คือวันครบรอบวันเกิด 117 ปี นักออกแบบ

ท่าเต้นระดับโลก Martha Graham  นั่นเอง

 

 

 

 

Martha Graham นักออกแบบท่าเต้นชาวอเมริกันเป็นผู้บุกเบิกการเต้นรำสมัยใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 11พฤษภาคมในมลรัฐเพนซิลวาเนีย  Martha Graham จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนเต้นรำที่ชื่อว่าเดนิสชอว์ ( Denisshaw ) จัดตั้งโดย Ruth St. Denis และสามีนักเต้นรำTed Shawn  ซึ่งเป็นชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1914 ที่เมืองซานตา บาบารารัฐแคลิฟอร์เนีย

Martha Graham มีความสนใจในการเต้นรำมาโดยตลอดและมีความตั้งใจว่า จะยึดการเต้นรำเป็นอาชีพ เมื่อเธอได้เห็นการแสดงของ รู๊ท เธอจึงสมัตรเข้าเรียนในโรงเรียนสอนเต้นรำของรู๊ททันทีในปี ค.ศ. 1916 ที่โรงเรียนแห่งนี้มีความพิเศษนอกเหนือจากโรงเรียนเต้นรำอื่น ๆ ในเวลานั้น คือมีการนำเอาวัฒนธรรมจากประเทศอื่น ๆ มาผสมผสานให้ออกมามีลักษณะร่วมสมัย เช่นนำสไตล์การเคลื่อนไหวของ อียิปต์ และ อินเดียมาประยุกต์ให้เป็นท่าทางที่ร่วมสมัย และยังสอนรูปแบบการเต้นทั้งแบบเก่า และใหม่ผสมผสานกัน   เธอได้พัฒนาสไตล์ของเธอเองมาจนถึงจุดหนึ่งที่เธอได้ค้นพบเทคนิค”การยืด”และ “การหด”กล้ามเนื้อ

(Contraction and Release )หลังจากที่เธอได้ตั้งคณะและตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วแล้วในปี ค.ศ. 1927 เธอได้เปิดโรงเรียนสอนเต้นรำร่วมสมัยของเธอพร้อม ๆ ไปกับคณะการแสดงของเธอ ซึ่งมีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง

 

Martha Graham  เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มี

บทบาทสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์โมเดิร์นแดนซ์ แม้เธอจะ

เสียชีวิตไปแล้วแต่คณะการแสดงของเธอก็ยังเปิดการแสดงต่อมา

ก่อนที่จะปิดตัวลงไปกลายเป็นประวัติศาสตร์ ท่ามกลาง

ความเสียดายของคนทั่วโลก แต่ผลงานของ

Martha Graham ได้ถูกนำไปผยแพร่

อย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

ที่มา : showde

——————————————————————-

 

18  สิงหาคม  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ความเป็นมา

 

               วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรก         เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525     โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระองค์ท่านได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ งานสัปดาห์วิทย์ ไบเทค บางนา 7-22 สิงหาคม 2554วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ครูบี้ขอนำเสนอ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  

ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก


 

 

 

กังหันชัยพัฒนา เป็น กังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชน

ทำงานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริ ในการพัฒนากังหันน้ำ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปีเป็น วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

นอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม ภายในงาน  “Brussels Eureka 2000”  ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ 

กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดลิงก์ได้เลยค่ะ

http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=65

 

———————————————————————————————


 

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต

 

 

ครูบี้  มีโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาออกแบบ มาเล่าสู่กันฟัง


 

 

 

เพราะอะไรไทยจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 มาหาคำตอบกัน

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดตราสัญลักษณ์ และประกวดมาสคอต โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานภายใต้หัวข้อ (Theme) คือ “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ – วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” (“Redefine Globalisation – Balanced Life, Sustainable Living”) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยทั้งนี้ ผลงานทุกชิ้นจะผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานแห่งประเทศไทย บริษัทโฆษณาชั้นนำของประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่ตั้งไว้ สามารถจดจำง่ายและนำไปใช้กับการสื่อสารในสื่อทุกประเภทได้ และสำหรับตราสัญลักษณ์และมาสคอตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปใช้ในระหว่างช่วงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 (Bidding Logo & Mascot) และถือเป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ดำเนินโครงการในการนำไปใช้ในสื่อทุกประเภท

TCEB invites Thai people to enter World Expo 2020 Logo and Mascot Contest:

 Prizes worth more than 100,000 Baht!

The Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB is organizing the World Expo 2020 Logo and Mascot Competition in support of the country’s bid to host the 2020 Mega-event. The competition aims to build public involvement and participation in contributing ideas for the campaign. Award winners will receive a prize of 100,000 Baht.

Mr Akapol Sorasuchart, TCEB President said: “In order to implement the government’s policy, as the State organization representing Thailand in its bid to host World Expo 2020, TCEB is campaigning to raise public awareness and participation, starting with this Logo and Mascot Competition, which is the first of many activities which form part of this campaign. We hope the contest will help build nationwide public support for Thailand’s bid.”

The Logo and Mascot Competition offers separate prizes for both logo and mascot to be used during Thailand’s bid. Entries must be submitted under the theme “Redefine Globalisation – Balanced Life, Sustainable Living“. This theme has been selected as the concept for Thailand’s bid to host the World Expo 2020 mega-event. All competition entries will be judged by an independent panel, including experts from the Advertising Association of Thailand, the Event Management Association, leading advertising agencies as well as TCEB itself. Key criteria for the judges will include creativity, interpretation and communication of the event concept, easy recognition and flexibility to be used across all types of media. The winning entry will become the property of the organizer to use at its discretion in all types of media as part of Thailand’s World Expo 2020 bid.

รางวัลชนะเลิศ ตราสัญลักษณ์ เป็นผลงานของ คุณสุภาพ เรืองเสน
แม่ลายประจำยาม ประกอบกันเป็นลูกโลก

รางวัลชนะเลิศ มาสคอต น้องกินรี
The winning mascot – Nong Kinnaree
– by MR. PARIN SURIYAVUTH

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์

ที่มา : http://www.siamstamp.com/forum/index.php?topic=7490.msg215927;topicseen

           http://www.thailandexpo2020.com/index.php/home

 

 

————————————————————————————-

 

 

กริพเพนสำหรับประเทศไทยทางเลือกแห่งยุทธศาสตร์

 

การออกแบบ  ( Design ) หมายถึง การลำดับความคิดจินตนาการ  แล้วถ่ายทอดรูปแบบจากความคิด  ออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design ) เป็นการออกแบบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือวิศวกร ผู้รับผิดชอบ ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและกรรมวิธีในการผลิต

ในการออกแบบเครื่องบินมีการศึกษาโครงสร้างมากมาย ในที่สุดซ้าบก็เลือกแบบที่มีปีกปลอมซึ่งไม่เสถียร ปีกปลอมหรือคานาร์ด (Canard) ทำให้มันมีอัตราการไต่ระดับที่มากขึ้นและลดแรงฉุด ทำให้เครื่องบินเร็วขึ้น พิสัยไกลขึ้น และบรรทุกได้มากขึ้น

การผสมผสานกันของปีกทรงสามเหลี่ยมและปีกปลอมทำให้กริพเพนมีการบินขึ้น-ลงที่มีประสิทธิภาพและการบินที่ไม่เหมือนใคร ระบบอิเลคทรอนิกอากาศทั้งหมดทำให้มันเป็นเครื่องบินที่สามารถถูกโปรแกรมได้ มันยังมีหน่วยระบบสงครามอิเลคทรอนิกภายในอีกด้วย ทำใหม้นสามารถเพิ่มระเบิดเข้าไปได้โดยที่ไม่สูญเสียความสามารถในการป้องกันตนเอง มันยังมีระบบ 300-ลิงก์ ที่ใช้เพื่อแบ่งข้อมูลให้กับเครื่องบินอีกลำอีกด้วย

กริพเพนนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องบินรบรุ่นก่อนๆ ที่สวีเดนใช้ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของมันเท่ากับ 2 ใน 3 ของซ้าบ 37 วิกเกนเท่านั้น

ในกองทัพอากาศสวีเดนมีความต้องการเครื่องบินที่สามารถใช้ทางวิ่งยาว 800 เมตรได้ ในตอนต้นโครงการการบินทั้งหมดจากโรงงานซ้าบใช้ทางวิ่งขนาด 9×800 เมตรเท่านั้น ระยะหยุดถูกลดลงด้วยการเพิ่มเบรกอากาศขนาดใหญ่เข้าไป ด้วยการใช้ผิวหน้าควบคุมเพื่อดันเครื่องบินลง การเพิ่มแรงเบรกที่ล้อให้มากขึ้นและลดปีกปลอมลงจะทำให้พวกมันกลายเป็นเบรกอากาศขนาดใหญ่และดันตัวเครื่องบินลง

 เรดาร์

กริพเพนใช้เรดาร์สมัยใหม่เป็นเรดาร์พัลส์-ดอปเปลอร์ พีเอส-05/เอ มันถูกสร้างขึ้นโดยอิริกส์สันและจีอีซี-มาร์โคนี โดยมีพื้นฐานมาจากเรดาร์บลูวิกเซน (Blue Vixen) ของซีแฮร์ริเออร์ (ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรดาร์ยูโรไฟท์เตอร์ของแคปเตอร์อีกที)

เรดาร์นี้สามารถตรวจจับ ระบุตำแหน่ง ระบุเป้าหมาย และติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ทั้งบนพื้น ทะเล หรืออากาศ และในทุกสภาพอากาศ มันสามารถถูกใช้เพื่อนำทางขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ 4 ลูก (อย่างเอไอเอ็ม-120 แอมแรมและเอ็มบีดีเอ ไมก้า) ในเวลาเดียวกันเข้าสู่เป้าหมายทั้งสี่

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ้าบและซีเล็กซ์ กาลิเลโอได้ทำสัญญาข้อตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมกันของเรดาร์วิกเซนเออีเอสเอราเวน (Raven) และพีเอส-05/เอ เรดาร์นี้จะสามารถแสกนได้ 200 องศาจากข้างหลังไปทางซ้ายและขวา

ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 กริพเพน อินเตอร์เนชั่นแนลได้เสนอซอร์ซโค้ดของเรดาร์เออีเอสเอของพวกเขาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันการขายในอินเดีย

ห้องนักบิน

ในห้องนักบินมีจอแสดงแบบเฮดดาวน์สีสมบูรณ์ 3 จอและจอแสดงอุปกรณ์ฉุกเฉินของเครื่องบินแบบดิจิตอล โครงสร้างของห้องนักบินทำให้นักบินมีความสะดวกสบายในการทำงานและยังเพิ่มความระวังต่อสถานการณ์อีกด้วย แต่มันก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกในอนาคต นักบินจะควบคุมเครื่องบินด้วยการใช้คันบังคับที่อยู่ตรงกลางและคันเร่งที่อยู่ทางซ้ายมือ

ห้องนักบินให้พื้นที่การมองมากกว่าเครื่องบินขับไล่ส่วนมาก 30% และจอแสดงผลที่กินพื้นที่น้อยจนเหลือพื้นที่เพิ่มขึ้น 75%

มันมีจอแอคทีฟ-เมทริกซ์ขนาดใหญ่ (15.7×21 ซ.ม.) 3 จอ จอคริสตัลเหลวหรือจอแอลซี จอแสดงผลมัลติ-ฟังก์ชัน และจอเฮด-อัพ ดิสเพลย์ จอแสดงผลเหล่านี้จะมีไฟเพื่อช่วยในการให้ความสว่างและความคมชัด

 ความสามารถด้านความพร้อม

ความน่าสนใจหนึ่งของกริพเพนคือการที่มันสามารถบินขึ้น-ลงได้บนถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสวีเดน เครื่องบินนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการได้แม้ว่าทัพอากาศจะสูญเสียความได้เปรียบทางอากาศไป

ในสงครามเย็น กองทัพอากาศสวีเดนได้เตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการรุกรานจากสหภาพโซเวียตที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่ายุทธศาสตร์การป้องกันนั้นจะเน้นให้สวีเดนต้องยึดที่มั่นในเขตแดนของตน นักวางแผนทางทหารของสวีเดนก็ทำการคำนวณแล้วว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองสวีเดนจึงทำการกระจายยุทโธปกรณ์ของตนออกไปทั่วประเทศ เพื่อที่ว่าพวกเขายังคงความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้แม้ว่าจะต้องศูนย์เสียค่ายทหารไป

ดังนั้นในหมู่ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศสวีเดน กริพเพนจะต้องสามารถลงจอดบนถนนสาธารณะที่ใกล้กับค่ายทหารได้         เพื่อการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและขึ้นบินอีกครั้ง     ผลที่ได้คือกริพเพนเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถเติมเชื้อเพลิงและอาวุธได้ใน 10 นาทีโดยใช้คนไม่กี่คนและทำการบินอีกครั้ง

หลังยุคสงครามเย็น ความสามารถในปฏิบัติการกระจายกำลังได้พิสูจน์ว่ามีค่ามากในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ระบบของกริพเพนนั้นเป็นความพร้อมโดยธรรมชาติ และดังนั้นมันจึงเหมาะสำหรับภารกิจรักษาความสงบทั่วโลก ซึ่งได้กลายมาเป็นงานหลักของกองทัพอากาศสวีเดน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมกดลิงก์

ที่มา:    http://www.saabgroup.com/th/Air/Gripen-Fighter-System/Gripen/

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA_39

—————————————————————————————–

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชิวิตของมนุษย์ ทุกคน ในสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวครูว่าเราควรเรียนรู้ทำความเข้าใจในเทคโนโลยี ว่ามีเทคโนโลยีเพื่ออะไร ? จะใช้เทคโยโลยีอย่างไร ? จึงจะ เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เทคโนโลยีหมายถึง การนำความสามารถของมนุษย์มาใช้ โดยนำทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาคิดแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการดำรงชีวิตหรืออาชีพ ตามความต้องการของมนุษย์ อีกทั้งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศให้ทัดเทียมกับสังคมโลก

เทคโนโลยี เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการโดยผ่าน กระบวนการเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

 

 

ในวันนี้ครูบี้ ได้มีตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังมีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่สวยงาม เรามาดูไอเดียแปลก ๆ จากนักออกแบบกัน

 

 

 

 

เสื้อสำหรับเดินทางไปยังประเทศที่คุณ ไม่รู้ศัพท์ต่างๆ เหมือนที่แปะอยู่บน

เสื้อค่ะเพียงแค่คุณแค่ชี้นิ้วไปที่สัญลักษณ์บนเสื้อเท่านั้น คุณก็สามารถได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้วค่ะ

 

 

 

ม้านั่งสุด cool เคลื่อนย้ายได้ง่ายมากๆ แค่ยกอีก ด้านขึ้น ก็มีล้ออีกฝั่งกลิ้งไปได้เลย

 

ดอกกุหลาบกันน้ำ(ฝน) เหมาะสำหรับคนที่มีความรักในวัสสานะฤดู

นอกจากจะมีกุหลาบไปให้สาวเจ้า แล้ว…ยังป้องกันสาวที่กลัวฝนได้อีกด้วย

 

อันนี้..ไม่รู้จะเรียกอะไรดี
ไม่รู้ ว่าเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง หรือเตียง ดี!!
เอาเป็นว่า..ต้องการอะไร เราจัดให้ได้แล้วกันจ้า…..

ท่านเป็นผู้หนึ่งใช่มั๊ยค่ะ..ที่มีคอมพ์ เป็นปัจจัยที่ 7
ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหน…เราจัดเตรียมโต๊ะทำงานตามคุณ ไปได้ทุกที่
แบบนี้เหมาะมากสำหรับเรายุค IT ค่ะ
ขอเสนอ….กระเป๋า เดินทางสำหรับผู้รักคอมพ์ ค่ะ

 

สองผลิตภัณฑ์นี้เป็นถังขยะ สำหรับนักบาสและนักอ่าน(ในห้องส้วม ) !

คุณๆมีปัญหาเหมือนกันใช่ มั๊ยค่ะ ทุกครั้งที่คุณต้องพิมพ์งานแต่เกิด..

ผิดพลาด เมื่อนั้น คุณจะหงุดหงิด ขอเสนอ “ถังขยะแป้นบาสฯ”

แทนที่คุณจะขว้างปาให้ เกะกะ…มาขว้างลงที่นี่ดีกว่า ฝึกความแม่นยำ

และบริหารสายตาที่เมื่อย ล้า…หากโยนลง เราจะรู้สึกไม่พลาดเสียทีเดียว

 

และ..หากคุณเป็นคนที่ ติดอ่านหนังสือขณะเข้าห้องน้ำมากแต่ไม่มีที่วางเวลาคุณนั่งนานขอ เสนอ..

“แท่นว่างหนังสือถังขยะ….ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือนานขนาดไหน..ก็จะไม่ เมื่อยแขนอีกแล้ว
อ่านได้นานเท่านาน…เท่าที่คุณต้องการจะอู้งานค่ะ

 

คุณเคยมีปัญหาใช่มั๊ย เวลาที่คุณทานบะหมี่ที่แสนอร่อย.. บางครั้งอ าจคิดในใจ…

ว่าทำไมอุปกรณ์ มันเยอะแยะขว้างไปหมดในถ้วยอยากจะ
ทิ้งสิ่งไหนก็ตัดใจทิ้งไม่ได้เลย…ใจ นึงก็อยากคีบเส้นบะหมี่ทาน

ใจนึงก็อยากซดน้ำให้ชุ่มคอขอเสนอ..อุปกรณ์

” คีบได้ซดได้ ใจหนึ่งเดียว” แล้วจะรู้เลยว่า…เราจะไม่แยกจาก กัน….

อีกต่อไปแล้ว( ระหว่างช้อนกับตะเกียบนะค่ะ)

 

คุณสุภาพบุรุษที่ชอบฉิ้งฉ่องเลอะเทอะขณะที่ เมาสุรา แล้วอ้างว่า โถปัสสาวะมันเล็กหรือ

มันชอบเลื่อนหนีได้ แนะนำ ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ หวังว่าคงจะดีขึ้นไม่มากก็น้อย

 

 

สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ หรืออยากทำพืชสวนครัว
แต่อ้างว่าสถานที่คับแคบ…นะนำกระถางแบบติด กระจกหน้าต่าง
ต้นไม้ที่ท่านรัก …จะรับแสงแดดได้และงอกงามดี

 

เด็กๆหนูๆบางคน…ยังทานบะหมี่ไม่ค่อย เก่ง
เวลาใช้ส้อมตักทาน อาจร่วงหล่นหรือไม่ก็เลอะปากแก้ม แนะนำ..

จานม้วนหมี่.. เพื่อให้เป็นก้อนพอคำ สะดวกและง่ายดาย…..

 


 

อันนี้แปลกดีค่ะ เหมาะสำหรับคนกินกล้วยโดยเฉพาะ เพราะมันคือ

ภาชนะเก็บกล้วยให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา พกพาไปที่ไหนก็ได้ สะดวกมากๆ เลยค่ะ

 
 

นักเรียนคยมีประสบการณ์แย่ๆ ในการกินข้าวโพดแน่ๆ แต่หากลองเปลี่ยนใจไปใช้

เจ้าไม้จิ้มข้าวโพดรูปสัตว์ตัวนี้ดู น่าจะดีกว่านะค่ะ มือไม่เลอะด้วย แถมมี

ให้เลือกตั้ง 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น น้องหมู น้องหมา และน้องวัว

 

 

แก้วไอเดียสวยๆ ที่นอกจากจะใส่กาแฟได้แล้ว ที่ด้านล่างของแก้วยังมีที่รองคุกกี้

ได้อีก 2-3 ชิ้นอีกด้วย ไม่ต้องเปลืองจานเลยค่ะ แถมใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาด้วยค่ะ

 
 

กลับไปที่แก้วอีกแบบ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นนชอบการดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจมากๆ

พราะจะมีเจ้าแพนกวินตัวน้อย คอยชงชาให้คุณกิน ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเอาไว้

มันก็จะยกซองชาของคุณขึ้นให้โดยอัตโนมัติค่ะ

 

 

เอะ…อันนี้อาจจะดูแปลกๆ ไปสักหน่อยนะค่ะ เพราะไม่เคยเจอเหมือนกันกับ

เครื่องปิ้งขนมปังที่เป็นแบบใสๆมองเห็นขนมปังไหม้ได้ เพราะใช้เทคโนโลยี

กระจายความร้อนไปยังกระจก ก็จะทำให้ขนมปังไหม้ไปเรื่อยๆ ค่ะ

 
 

เครื่องตัดเนยสุดเจ๋งค่ะ ที่คุณแค่กดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ก็ตัดเนยขนาดมาตรฐาน

ให้คุณได้ทันที ใช้งานได้ง่ายดายสุด ๆ แจ๋วจริง ๆ ๆ ๆ

 
 

รีโมตคอนโทรลขนาดยักษ์ ที่คุณจะต้องหาเจออย่างแน่นอน

ซึ่งมันสามารถควบคุมการใช้งานได้ถึง 6 in 1 เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น

TV, VCR, DVD Player, ดาวเทียม , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ A/V ต่างๆ ค่ะ

 

 

คุณชอบลืมวันมั๊ยครับ ว่าวันนี้เป็นวันอะไร เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ถ้าใช่ละก็

ต้องนี่เลยครับ Dayclock รับรองว่าถ้านัดแฟนคราวหน้า …ไม่ลืมวันแน่นอน

 

 

กรรไกรเลเซอร์ เหมาะสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยตรง ตัดกระดาษบูดๆ เบี้ยวๆ

อยู่บ่อยครั้ง และที่สำคัญตัวมีดกรรไกรยังเป็น Stainless Steel อีกด้วย รับรองว่าคมแน่นอน

 
 

เออ…เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะคุณต้องรู้สึก แน่ๆ เลยว่า ฝารองนั่งห้องน้ำมันสกปรก

จนไม่อยากเอามือไปจับหรือไม่ก็ไม่ต้องการให้ฝารองนั่งเลอะ ก็ต้องใช้อันนี้เลยค่ะใช้

เท้าเยียบเหมือนเปิดถังขยะ เท่านี้ฝารองนั่งก็ยกขึ้นมาแล้วค่ะ

 
 

รองเท้าแตะรถยนต์ ที่มีไฟ LED คอยส่งทางให้คุณเวลายามค่ำคืน ช่วยให้คุณเดิน

ไปไหนมาไหนในบ้านคุณได้อย่างสบายๆ มองเห็นชัดเจนในระยะ 30 ฟุต

โดยไม่ต้อง เปิดไฟ ไม่ ว่าจะเดินไปหาน้องแจ๋วหรือไปทำกิจกรรมดึกดื่นไม่พลาดแน่ๆ…แจ๋วจริงๆ ค่ะ

 

หมอนสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะ ช่วยให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับ ได้อย่างสบาย ๆ

ดูจากรูปก็น่าจะรู้นะค่ะ ว่านอนหลับสนิทแค่ไหน แค่นี้..คุณแม่

จะได้ทำงานบ้านได้อย่างสบายใจ แน่นอน…เอ…..เอ้..!!

 

 

 

นักเรียนมีไอเดียการออกแบบแปลก ๆ ส่ง ความคิดเห็นและรูปภาพมาแบ่งปัน

( Shares ) ให้เพื่อนและครู ๆ ดู ด้วยน่ะค่ะ

Advertisements
 1. ผมลองทำเว็บห้องดู โดยสร้างฟรี ลองสร้างหลายๆเว็บ แต่ผมลองนำมาแชร์ให้ดูเพียง 2 เว็บไซต์ เท่านั้น ครับ………

  1. http://yrc03.circlecamp.com/

  2. http://yrc203.siamvip.com/

  ซึงผมแนะนำว่าการใช้งานหรืออกแบบสร้างเอง ผมแนะนำ 2 ตัว นี้เลย ครับ

  http://circlecamp.com/
  http://www.siamvip.com/

  • เก่งมากสามารถค้าคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ มาแบ่งปัน อย่าลืม up date web ใหม่ บอกชื่อและเลขที่ด้วยจ๊ะ

  • พอดี ผมเรียนกับครูไปแล้ว ครับ ตอนนี้ไม่ได้เรียนกับครูแล้วครับ…….

 2. ครูค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิง วิภาดา ประทุมวัน ชั้น ม.2/7 เลขที่ 11 ค่ะ

  ครูช่วยตรวจเว็บที่หนูสร้างด้วยน่ะค่ะ

  • เก่งมาก สมัครแล้วให้ตกแต่ง web และเขียน profile ประวัตินักเรียนด้วยจ๊ะ

  • สมัครแล้วให้ตกแต่ง web และเขียน profile ประวัตินักเรียนด้วยจ๊ะ

 3. ครูค่ะ หนูชื่อเด็กหญิง วิภาดา ประทุมวัน ชั้น ม 2/7 เลขที่ 11

  หนูแต่งเว็บเสร็จแล้วน่ะค่ะ ช่วยตรวจให้หนูด้วยค่ะ

 4. ชื่อ เด็กหญิงขวัญฤทัย ปัญญา ชั้น ม2/5 เลขที่ 12
  ส่งงานค้ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: