กิจกรรม

   ภาระ/งาน  วิชาเพิ่มเติม  30286  มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

สาระที่ การอาชีพ

ครูดรุณี    กันธมาลา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

 

    1.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

                                       

    2.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 2  เรื่อง  วิชามนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 

    3.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 3  เรื่อง  ความต้องการของมนุษย์

 

    4.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 4  เรื่อง  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

    5.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 5  เรื่อง การศึกษาตนเองและผู้อื่น

 

    6.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 6  เรื่อง  การปรับปรุงตนเอง

 

     7.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 7  เรื่อง  การพัฒนาบุคลิกภาพ

 

    8.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 8  เรื่อง  การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน

 

    9.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 9  เรื่อง  องค์การกับมนุษยสัมพันธ์

 

 

    10.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 10  เรื่อง  หลักการทำงานเป็นหมู่คณะ

     11.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 11  เรื่อง  มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร

    12.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 12  เรื่อง  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุุทธศาสนา

     13.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 13  เรื่อง  มารยาทไทย

       14.  ใบงานหน่วยการเรียนที่ 14  เรื่อง  การสมาคม

  

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: