ถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

  

 

 

ขอถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.54

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16.37 น. วันที่ 27 ก.ค.54 รวมพระชันษา 85 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 100 วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป

 

 

ขอถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี….ขอน้อมเกล้าส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์…เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตย์อยู่ในใจปวงประชาตลอดกาลนาน…ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ…

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

พระประวัติและเรื่องราวกล้วยไม้พระนาม 

สิงห์โตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

กดลิงก์ได้ที่นี่ค่ะ

 

 

http://www.princessbejaratana.com/th/news_detail.php?ID=37

 

 http://www.akitia.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-bulb-bejaratana/04/06/2011/

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 07/28/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: