หลักสูตรวิชาเพิ่มเติม ง 30289 การประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างวิชา

ง 30289  การประชาสัมพันธ์

ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นปีที่  1 – 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล

ครูดรุณี    กันธมาลา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิ้งก์ได้ที่นี่ค่ะ

 

หลักสูตร วิชาเพิ่มเติม ง 30289 การประชาสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชาง 30289 การประชาสัมพันธ์

KAP ง 30289 การประชาสัมพันธ์

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 08/03/2011, in วิชาเพิ่มเติม ง 30289 การประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หลักสูตรวิชาเพิ่มเติม ง 30289 การประชาสัมพันธ์.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: