หลักสูตรวิชาพื้นฐาน ง 22101 การออกแบบและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างรายวิชา

ง  22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34

ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นปีที่  2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ครูดรุณี    กันธมาลา

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

 

กดลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

 

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)

โครงสร้างรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

 

 

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 08/03/2011, in วิชาพื้นฐาน ง 22101 การออกแบบและเทคโนโลยี. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หลักสูตรวิชาพื้นฐาน ง 22101 การออกแบบและเทคโนโลยี.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: