การศึกษาไทย ใน tablets

 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามุ่งสู่คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablets ) 

 

 

 

             การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส  ( Tablets  ) มาใช้ในบริบทของสังคมไทยนั้นเป็นการเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนความคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาระดับมหาภาค  ( Macro Level ) เป็นการลดช่องว่างของโอกาสในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ที่ได้จากช่องทางของการนำเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาใช้ ผลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก และอาจมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ควรจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มโอกาสของการพัฒนา App และเนื้อหาที่เหมาะสมกับสังคมไทย  ในรูปของ สื่ออนันตภาค(Media Convergence  )ที่เนื้อหาอาจถูกนำไปอยู่ในสื่อ ต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด เป็นการหลอมรวมระหว่างสื่อทุกประเภท ทุกชนิด และเนื้อหาเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันผ่านการใช้งานบน( Tablets  )

 

 

          ถึงแม้นว่าในระยะเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีมาใช้อาจต้องพบกับปัญหาความพร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ความพร้อมของครูผู้สอน และสถานศึกษา ความพร้อมของผู้เรียน และความพร้อมของ App ที่จะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แต่การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้มีการกระตุ้นและเร่งจัดการพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน ในทางตรงข้ามถ้าไม่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ อาจทำให้ละเลย และล้าหลังในการพัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ เหล่านั้น

           จิตแพทย์เด็กเตือน  แจกแท็บเล็ต  ป. 1 ตามนโยบาย  “ยิ่งลักษณ์ “ เสี่ยงปัญหาเพียบ  เสี่ยงต่อการเป็นเด็กติดเกม  มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ ชี้ไทยยังไม่เคยมีการวิจัยเรื่องนี้  แนะควรแจกเด็กประถม ฯ ป. 4 – 5  เหมาะกว่า

จากเวทีเสวนา “ มองรอบด้านเด็กไทยกับไอที”  นพ.ศิริไชย  หงส์สงวนศรี  จิตแพทย์เด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้มีด้านนโยบายสารสนเทศ ด้วยโครงการแจกแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัสขนาดเล็กให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 ประมาณ   8 แสนคนทั่วประเทศ ถือว่าเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่อเด็กมาก เพราะการดำเนินการในลักษณะนี้หลายประเทศ จะมีการวิจัยหาข้อมูลรองรับ ก่อนที่จะมีการดำเนินการ แต่ประเทศไทยไม่เคยมีการวิจัยในเรื่องนี้  ขณะเดียวกันเมื่อประมาณปี 2552 ตนได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมจิตแพทย์เด็กและวันรุ่น สหรัฐอเมริกา ก็หารือเรื่องนี้เช่นกันและก็มีความเป็นห่วงเช่นกันว่า  หากแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กที่มีอายุน้อยเกินไปจะเกิดผลด้านลบมากกว่าด้านบวก

ได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ ทั้งสนับสนุน คัดค้าน และเสนอแนะ

 Krubie ได้รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ

                 

                        อ่านบทความเพิ่มเติมกดลิงก์ที่นี่ค่ะ

 

         http://www.thairath.co.th/content/edu/197656

         http://www.thairath.co.th/content/tech/196359

         http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?

NewsID=9540000106779

http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?

page=content&contentId=160009&categoryID=561

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 08/29/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน การศึกษาไทย ใน tablets.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: