School Online อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

School  Online โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

สุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ใหม่ ทุกที่  ทุกเวลา  

 โรงเรียน พ่อ  แม่  ลูก 

ทุกทิศทั่วไทย เรียนได้ทั่วโลก  ทุกบทเรียนที่คุณสัมผัสได้

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

          ในวันประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1  ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 10.30 น.  วันนั้น  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มามอบโครงการ School Online ให้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สังกัด สพม.34 พร้อมทั้งพบปะกับผู้ปกครอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิษณุ  ไชยแก้วเมร์ คณะผู้ปกครอง  krubie และครู  นักเรียนให้การต้อนรับ โดยมีพิธีการลงนามบันทึกพันธสัญญาว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการ School online ระหว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมวิภาตะวานิช รายการสื่อที่มอบให้โรงเรียน อาทิ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรเจคเตอร์ ชุดไมโครโฟนไร้สาย สื่อการเรียนระบบมัลติมีเดีย โปรแกรมการสอน CAI แบบพกพา กล้องWeb Camera พร้อมขาตั้งกล้อง ลำโพง ไมโครโฟนสำหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง Mobile Internet ฯลฯ  

นักเรียนหลายคนคงมีคำถาม   School Online  คืออะไร 

            คำว่า School Online คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้นๆ กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์เป็นต้น
      ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า School Online กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ School Online นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ School Online สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) 
      คำว่า School Online นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น

           สรุปได้ว่า ความหมายของ School Online คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้

 

Krubie  ได้ใช้ห้องเรียน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรเจคเตอร์  นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในที่ห่างไกล ขาดครูผู้สอน ดังคำกล่าว  สุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ใหม่ ทุกที่  ทุกเวลา  สามารถเป็นโรงเรียน พ่อ  แม่  ลูก ครอบครัว  ทุกทิศทั่วไทย เรียนได้ทั่วโลก  ทุกบทเรียนที่คุณสัมผัสได้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ขอให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และขยายผลสู่ชุมชน  เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือศึกษาหาความรู้ ทบทวนบทเรียน และทำแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ ได้  หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ให้แสดงความคิดเห็นมาด้วยน่ะค่ะคณะครูยินดีนำข้อมูลที่นักเรียนแนะนำไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

ชมภาพพิธีลงนามบันทึกพันธสัญญาความร่วมมือ School  Online

 

http://www.yupparaj.ac.th/activity.php?id=61

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://www.thaischoolonline.com/schoolonline/resource/homepage/present.html

 

 ครงการการเรียนการสอน  School  Online องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

 http://cm.thaischoolonline.com/

 

 

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 12/18/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน School Online อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: