พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 

 เพชรรัตน์ราชสุดาอาศิรวาท

แสงพราวพร่างไทยดับไปแล้ว                     
คงแต่ความดีแก้วที่แววเห็น
พระจากฟ้าจากไทยไปให้เยือกเย็น                 
คนเคยเข็ญพระดับให้ด้วยใจกรุณา
แต่นี้แล้วต่อไปไม่มีแล้ว                 
ดวงแก้วพระมงกุฏสุดสง่า
พระทิ้งทอดเสด็จล่วงสวรรคา           
ไทยถ้วนหน้านองหน้าน้ำตาไทย
ร้อยกุศลพันบุญทูลแถลง               
สิ่งแสดงแสนกุศลดลสมัย
ถวายเทอดเพชรัตน์ราชสุดาแทนข้าไทย
ร้อยดวงใจน้อมส่งสวรรค์นิรันดร์เทอญ 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คุณพระนาย 

นายวิษณุ  ไชยแก้วเมร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมด้วย คณะครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://www.princessbejaratana.com/th/news_detail.php?ID=37

 

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 04/08/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: