๘๕ พรรษา ถวายชัยองค์ราชัน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

๘๕ พรรษา ถวายชัยองค์ราชัน

จำเรียงถ้อยร้อยกรองสนองพระบาท พระภูมิพลมหาราช ปราชญ์สยาม
เทิดไท้องค์ราชันขวัญเขตคาม สมพระนามภูมิแผ่นดินนวมินทรา
ร่มพระบารมีที่โอบเอื้อ ร่มเย็นเหลือพระเกื้อหนุนอุ่นทั่วหล้า
นานฉนำพระดำรงทรงเมตตา ดุจน้ำฟ้าชโลมสุขถ้วนทุกคน
ทรงพัฒนาที่ทางดั่งประสงค์ หุบกะพงพระทรงชัยใฝ่กุศล
มอบให้ข้าทำกินปิ่นกมล พระภูวดลดวงแก้วแพร้วพิไล
พื้นที่พรุพิกุลทองปองช่วยแก้ ดินทรายแท้เขาหินซ้อนทรงขานไข
พระปรับปรุงดินตื้นฟื้นทันใด มะม่วงหิมพานต์ปลูกไว้ไม่อาทร
ดินเค็มหมายชายทะเลทรงดำริ พระทรงริเริ่มสืบสาน ณ กาลก่อน
ทั้งปูปลาอาศัยอยู่สู่ทรัพยากร ตามคำสอนเหล่าประชาพาเปรมปรีดิ์
ให้อนุรักษ์ดินไว้ใช้หญ้าแฝก ปลูกยืดได้ไม่ผิดแผกแปลกวิถี
พระเกียรติคุณก้องหล้าทั่วธานี สดุดีเผยแผ่แก่โลกา
“นักวิทยาศาสตร์ดินเอื้อเพื่อมนุษย์” ประเสริฐสุดสมรางวัลอันทรงค่า
ด้วยหลายหลากมากพระกรุณา น้อมวันทาไว้เหนือเกล้าเรานิรันคร์
วาระเฉลิมพระชนม์มงคลสวัสดิ์ พระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลดลสุสันต์
ถวายพระบวรชัยองค์ราชัน เป็นมิ่งขวัญ ธ ธำรงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
(นางศุภกัญญา รอดเดช :ร้อยกรอง)

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 12/05/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ๘๕ พรรษา ถวายชัยองค์ราชัน.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: