สื่อการเรียนการสอน

                               วิชาเพิ่มเติม  30289  การประชาสัมพันธ์ 

สาระที่ การอาชีพ

ครูดรุณี    กันธมาลา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

 

    1.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

                                       

    2.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 2  เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์

 

    3.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 3  เรื่อง  หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

 

    4.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 4  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา

 

    5.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 5  เรื่อง  ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

 

    6.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 6  เรื่อง  หน่วยงานประชาสัมพันธ์

 

     7.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 7  เรื่อง  สื่อการประชาสัมพันธ์

 

    8.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 8  เรื่อง  การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

 

    9.  สื่อหน่วยการเรียนที่ 9  เรื่อง  คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

    10.  สื่อหน่วยการเรียนที่  10  เรื่อง ฝึกปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: