Room203

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2557 ครูที่ปรึกษา ครูมยุรี  ด้วงศรี และ ครูดรุณี   กันธมาลา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2557 ครูที่ปรึกษา ครูมยุรี ด้วงศรี และ ครูดรุณี กันธมาลา


ขอต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/57

ไหว้ครู

ไหว้ครู

สามัคคีคือพลัง

สามัคคีคือพลัง

สุภาพ ซื่อสัตย์ เสียสละ  รับผิดชอบ

สุภาพ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ผ้าป่าสามัคคี ระดับชั้น ม.2
หัวหน้าระดับ ม. 2 ครู รมมาดี  พรวนหาญ

หัวหน้าระดับ ม. 2 ครู รมมาดี พรวนหาญ

ดูงานวันวิทยาศาสตร์

ดูงานวันวิทยาศาสตร์

โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

นั่งรอก่อนเข้าชมนิทรรศการ

นั่งรอก่อนเข้าชมนิทรรศการ

 

 

 

ขอต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/54

           ได้หยุดพักผ่อน  หลายวัน  เปิดเรียนภาคเรียนที่  2 ในวันที่  25 ตุลาคม 2554 หลายคนคงฟิตกว่าเดิม ได้ทราบผลการเรียนแล้ว  สมกับความตั้งใจ ครูขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีผลการเรียน อยู่ในระดับดีมาก  17  คน  แชมป์  ฝน   แพม  อิง  ที  ปาน  การ์ตูน  แพ๊ต  เมย์  ปอง  ภรณ์  ส้มโอ บาส  ออย  ฝ้าย  ไอซ์ และ เดียร์    ระดับดี  15  คน  เข็ม  บอล  นนท์  แทน  ปาน  กิ่งไผ่  เบส  ปริน  ไก๊ค  ฟลุ๊ค  ตั๊ม  โดนัท  ฝ้าย  มิค และ ไนท์    ระดับค่อนข้างดี  10  คน บาส  น้ำ  เฟรม  นนท์  ที  เว็ป  ก้อง  จิลล์  เอี้ยม และ เอรีน่า  ครูเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน อีก 7  คน ขอให้สู้ ๆ ๆ หนทางยังอีกยาวไกล ฝันให้ไกลไปให้ถึงจุดหมาย  สำหรับ  ( 3 คน  ) มีผลการเรียน  (ร)  รอตัดสินผลการเรียน   วิชา 22102  ให้รีบไปพบอาจารย์ประจำวิชาด่วน….เพื่อแก้ไขผลการเรียน ให้เสร็จสิ้น 2 สัปดาห์  (ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  ) จะได้มี ผลการเรียนเพิ่มขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 นี้ มีกิจกรรมมากมาย เช่น  ลอยกระทง  วันพ่อ กีฬาสี  วันวิชาการ เบิดบ้านบานเย็น กิจกรรมชุมนุมสัมพันธ์  วันปีใหม่  เดินวิ่งการกุศล   กีฬายุพราช – เตรียมทหาร   ให้นักเรียนแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ตั้งใจเรียนถ้าไม่จำเป็นอย่าขาดเรียนน่ะค่ะ  สำหรับคาบ Home Room ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 ได้ย้ายมา คาบที่ 1  (8.30 – 9.20 น. ) วันพฤหัสบดี  ส่วนเวรทำความสะอาดประจำวันยังคงเหมือนเดิม  ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง และช่วยกันประหยัดพลังงาน ปิดไฟ พัดลม  ลำโพง ก่อนออกจากห้องน่ะค่ะ  หากนักเรียนคนใดมีปัญหา……เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม  และกิจกรรมชุมนุม หรือปัญหาส่วนตัว มาพบครูหรือแจ้งให้ครูทราบเพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสม    ครูและเพื่อน ๆ ทุกคนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ (ฝ้าย) พิจิตรา  ที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อ ด.ต. เจนต์  มีอาจ เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งตับ ในวันที่  27  ตุลาคม  2554   ผู้ปกครอง  (ฝน ) และนักเรียนได้เดินทางไปร่วมงานในวันที่  29 ตุลาคม 2554   ครูมนู  กันทะวงค์ ได้เป็นตัวแทนนำพวงหรีดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ สมาคมผู้ปกครอง ไปเคารพศพในวันที่  30 ตุลาคม  2554   ในวันประชุมเพลิงครูมนู  กันทะวงค์ และครูดรุณี  กันธมาลา ได้นำเงินจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  คณะ ครู  นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ ห้อง ม. 2/5  จำนวน  2,303.- บาท  (สองพันสามร้อยสามบาท )พร้อมตัวแทนเพื่อน ๆ (เพื่อน อยากไปร่วมงานทุกคนแต่ไม่มีรถ ใครที่ไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจ ครูบี้มีภาพมาให้ดู ) มีจิตอาสาได้ไปช่วยงานร่วมพิธีฌาปนกิจ ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2554 และพวกเรา Room  205 ขอเป็นกำลังใจให้ ครอบครัว มีอาจ  น่ะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ

             ตั้งแต่เรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน บ้านบานเย็นเลขที่ 205   ต่างมีจุดหมายเหมือนกันเคือการมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่  ลูกศิษย์ที่ดีของครู  ผ่านมาแล้ว   3 เดือน  มีประสบการ์ณมากมาย เรื่องดี ๆ ที่อยากจดจำได้  ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเพราะความรักสามัคคีของเพื่อน ๆ ทุกคน  กิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่  1/2554 มีการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2554  ครูมีความดีใจที่ลูกศิษย์ของครูทุกคนเป็นคนดี  ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนที่ดี ไม่มี 0  หรือ ร  กิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เราได้ช่วยกันทำพานแม้ไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้กินไอศกรีมอร่อย และได้ถ่ายรูปร่วมกันกับครูที่ปรึกษา ครูมนู  กันทวงค์ และครูดรุณี  กันธมาลา กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี  (เทอดจรรยา)เราได้สนุกสนานมีความรักความสามัคคี   กิจกรรมวันแม่ หลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่  และตั้งใจจะเป็นลูกคนดีที่หนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไป  และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ล่าสุด  เป็นที่น่ายินดีเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2554 ได้มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาประชุม( ครูมีภาพมาให้ชม )นักเรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเองแล้ว ให้ตั้งใจเรียน พัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ทำการบ้านอ่านหนังสือ ส่งงานตามที่ครูแต่ละท่านมอบหมาย  อีก 4 สัปดาห์ จะสอบปลายภาคแล้ว ให้ทุกคนฟิตร่างกายและสุขภาพ  ครูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน เกรด 4 ทุกวิชา ท้ายนี้มี Gossip  ที่เพื่อน ๆ แต่ละคนได้เขียนแสดงความรู้สึก ครูได้นำมาเรียบเรียง ให้อ่านคลายเครียดก่อนสอบ จ๊ะ

                 ขอตบมือให้กับฮีโร่ของห้อง เป็น”แชมป์”สมชื่อจริงๆ เป็นหัวหน้าห้องที่ดี มีน้ำใจ เสียสละ เรียนเก่ง ร่าเริง มีเพื่อนกดLike เขียนให้มากที่สุด พิมพ์ชนก(จุ๊บแจง)  ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ กฤษฏิ์(แฟร๊งค์)  เล่นดนตรีเก่ง   พัชรพล(ตั้ม) เก่งสุขศึกษา   ปฤณ(ปริน) ชอบแกล้งเพื่อนเป็น ประจำ เฮฮา  เอรีน่า พูดเก่งฟังแล้ว อย่าลืมเอาห้าหาร  พิจิตรา(ฝ้าย)รองหัวหน้า มีเหตุผล มีมุกขำ รับผิดชอบงานดี อนุชา(เอี๊ยม) มือกีตาร์ 205   ธัญญลักษณ์(ฝน) เสียงเพราะ อนาคตThe star  วรัชนัยน์(จิลล์) ร่าเริง ช่วยเพื่อน  วรวิทย์(เบส) มีความพยายามดีกว่าไม่พยายาม  ศักราช(โย) เกลือยังเรียกว่าพี่เลย  ขวัญฤทัย(ปอง) ง่าย สบายๆ  ขำๆ  จตุรงค์(บอล) รองหัวหน้าขยัน เก่ง นิสัยดี  ธัญญลักษณ์(เข็ม) เรียนเก่งเต้นเก่ง นิสัยดี สุภาพ   วินไทย(น้ำ) สูง ยาว นักกีฬา ก็ดี ร้องเพลงก็เจ๋ง   ชิษณุพงศ์(เบส) เก่งรอบด้าน ขาวๆ ใสๆกฤษฎา(ก้อง) อวบๆ ขำๆ ร่าเริง (ออกแนวบ๊อง ๆ)   ปฐมพงศ์(ฟลุ๊ค) เจ้าพ่อเกม DOT A  ปิยธิดา(แพม) สอนแทนครูเจ๋งเข้าใจมากจิตรา(อิง) คนนี้เขาตลกหน้าตายมาก ปล่อยมุกเงียบๆ  วริศรา(ป่าน) ต้นฉบับให้เพื่อนพึ่งพา (ลอกการบ้าน)  ปริญญภัฏ(บาส) เด็กเก่งวิทย์ ครูรักเป็นนักหนา  โชติชญาน์(นนท์) เก่ง มัน ฮา (บัดซ….) ล้อเล่น   พีรศักดิ์(อาร์ท) มีน้ำใจ  555 ปรัชญามาศ(ฝ้าย) เอาจริงกับงาน มีหลักการ  ณัฐกิตติ์(โดนัท) ร่าเริง มีฟันเป็นอาวุธ เมธาพงศ์(แพ็ค) เสียง ใส นิชคุณยังอาย  วรายุต์(มิก) สุดหล่อ นิสัยดี(มั้ง)  ธัญชนก(ออย) ชอบช่วยเหลือเพื่อน มีน้ำใจ ให้ยืมของ ณัฐกรณ์(นัส) ต้องอาบน้ำบ่อยๆ จะได้ขาว หล่อ  องอาจ(ไอซ์) ลายมือสวย นิสัยดี  วราวุฒิ(ที) ช่วยสอนเพื่อนๆ(เล่นเกม)  อรวี(ที) มีแววศิลปิน ตุ๊กกี้หนาวแน่   สริตา(กิ่งไผ่) ใจดี ให้ยืมของ ภัทรวีร์(ไกด์) คนนี้เด็กเรียน ใครว่าแน่เจอคนนี้ชิดซ้าย  เกริกชัย(อาร์ท) นี่อีกคน หม่ำจ๊กม๊ก ระวังไว้  รัตนาภรณ์(เจ๊ภรณ์) อารมณ์ดี คิดเลขเร็ว  นภัสสร(ป่าน) สบายๆ ชอบแจกขนมเพื่อน ๆ วรนิษฐา(การ์ตูน) มีน้ำใจ ห่วงเพื่อนเสมอ ลานนา(เฟรม)ใจเย็น ๆ เข้าไว้ เพื่อน ๆ เป็นห่วง  วิภาดา(ส้มโอ) อยากรูอะไร Sup-taคนไหน ต้องถามคนนี้ สุพิชญา(เดียร์) ใคร ๆ ก็รัก ร่าเริง  อยฤทธิ์(เว็บ) เสียงดัง รักเพื่อน(เหรอ)  ศุภณัฐ(บาส) พูดเก่ง ใจร้อน รักเพื่อน  ศิรดา(เมย์) ร่าเริง รักเพื่อน (มั้ง) ธรณ์เทพ(แทน) หนุ่มคนนี้อารมณ์ดี รักสนุก เพื่อนฝากบอกเล่นแรงไปหน่อย หญิงตรึม  ชนินทร์ณัฐ(นนท์) แฟนบอลพันธุ์แท้   สิรีธร(ไนท์) สุนกสนาน มีน้ำใจ…..วันนี้ ขอแซวแค่นี้ก่อน  อย่าลืมทำการบ้านส่งครูและอ่านหนังสือ  สวดมนต์ก่อนนอนน่ะ  แล้วพบกันใหม่ น่ะจ๊ะ……Krubie.

 

ดูภาพเพิ่มเติมกดลิงก์

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: